Markström, A.-M. och Münger, A.-C. (2017) ”Fokusgruppssamtal om svåra frågor”, Venue, (12), s. 1–4. doi: 10.3384/venue.2001-788X.1764.