Vladavic, A., Simonsson, M. och Marie Markström, A.-M. (2017) ”Förskoleföräldrars tankar om utvecklingssamtal”, Venue, (12), s. 1–5. doi: 10.3384/venue.2001-788X.1766.