Thornberg, R. (2017) ”Lärar-elevrelationens betydelse i antimobbningsarbetet”, Venue, (13), s. 1–8. doi: 10.3384/venue.2001-788X.1769.