Lago, L., Elvstrand, H., Ekeroth-Mahrs, M., Gustafsson, C., Hermansson, L., Pettersson, A., Svärd, E., Vermaat, E. och Östling, V. (2018) ”Att utveckla arbetet med lek på fritidshem - Erfarenheter från ett aktionsforskningsprojekt ”, Venue, (14), s. 1–5. doi: 10.3384/venue.2001-788X.1872.