Simonsson, M. (2018) ”Föräldraidentiteter som skapas och formas under inskolningen i förskolan”, Venue, (16). doi: 10.3384/venue.2001-788X.1873.