Wallner, L. (2018) ”Inrutad pedagogik – serietidningen som verktyg i skolan”, Venue, (14). doi: 10.3384/venue.2001-788X.1875.