Bodén, U., Stenliden, L. och Nissen, J. (2018) ”Lärare och forskare utvecklar digital didaktisk design”, Venue, (16). doi: 10.3384/venue.2001-788X.1877.