Elfström Pettersson, K. (2019) ”Barns delaktighet i förskolans dokumentation”, Venue, (16). doi: 10.3384/venue.2001-788X.19811.