Karlsson, M. och Jeppsson, F. (2019) ”Öva och pröva - Hur kan fritidspedagogik stärka teknikundervisningen?”, Venue, (15), s. 1–6. doi: 10.3384/venue.2001-788X.19812.