Lago, L. och Elvstrand, H. (2019) ”’Där är vi inblandade allihop’: Samverkan mellan lärare i fritidshem, förskoleklass och grundskola”, Venue, (16). doi: 10.3384/venue.2001-788X.19813.