Lindqvist, H. (2020) ”Lärarstudenters strategier för att hantera känslomässiga utmaningar”, Venue, (18). doi: 10.3384/venue.2001-788X.1701.