Westerholm, K. och Samuelsson, J. (2020) ”Taluppfattningsutveckling i förskoleklass”, Venue, (17). doi: 10.3384/venue.2001-788X.1815.