Andersson, P. (2020) ”Kunskapsbedömning genom validering – att ge erkännande åt vuxnas lärande”, Venue, (18). doi: 10.3384/venue.2001-788X.2222.