Szklarski, A. (2021) ”Hantering av gymnasieungdomars vardagliga konflikter med jämnåriga”, Venue, (19). doi: 10.3384/venue.2001-788X.3171.