Westerholm, K., Mattsson, T. och Lindqvist, H. (2020) ”Extra anpassningar i skolan ur speciallärares och specialpedagogers perspektiv”, Venue, (18). doi: 10.3384/venue.2001-788X.3183.