Lindqvist, H., Östergren, R. och Holme, L. (2020) ”Resurspersonal i skolan – vad visar forskningen?”, Venue, (18). doi: 10.3384/venue.2001-788X.3261.