Thorsten, A. (2021) ”Utveckling, lärande, forskning (ULF) – i samverkan mellan akademi och skola”, Venue, (20). doi: 10.3384/venue.2001-788X.3440.