Ekström Lind, L., Wilhelmsson, C., Martin Bylund, A. och Stenliden, L. (2021) ”Påverkar covid-19 lärares betygs- och bedömningspraktik?”, Venue, (20). doi: 10.3384/venue.2001-788X.3480.