Nyberg, M. och Thorsten, A. (2021) ”Att utveckla förmågan att reflektera om sin yrkespraktik”, Venue, (19). doi: 10.3384/venue.2001-788X.3696.