Wubbels, T. (2021) ”Interaktioner och relationer mellan lärare och elever, en kort översikt”, Venue, (19). doi: 10.3384/venue.2001-788X.4060.