Löfgren, H., Faleström, C., Råbesjö, L., Stafstedt, B., Strömberg, L., Finnberg, P., Selberg, J., Hallqvist, A. och Grönlund, A. (2023) ”Att studera gymnasieelevers prestationsemotioner genom berättelser”, Venue, (23). doi: 10.3384/venue.2001-788X.4187.