Löfgren, H., Faleström, C., Råbesjö, L., Stafstedt, B., Strömberg, L., Finnberg, P., Selberg, J., Dahlborg, S., Hallqvist, A. och Grönlund, A. (2023) ”Starka känslor: en studie om gymnasieelevers erfarenheter av viktiga skolprestationer”, Venue, (23). doi: 10.3384/venue.2001-788X.4206.