Elvstrand, H. och Lago, L. (2023) ”Tema – en väg för att skapa helhet och lugn i det fritidspedagogiska arbetet”, Venue, (23). doi: 10.3384/venue.2001-788X.4445.