Horton, P. (2023) ”Att upprätthålla en gemenskap i skolan”, Venue, (23). doi: 10.3384/venue.2001-788X.4495.