Westerholm, K., Holme, L., Isaksson, J. och Sjöberg, S. (2023) ”En komplett och nyanserad karta: Om elever i pedagogiska kartläggningar”, Venue, (24). doi: 10.3384/venue.2001-788X.4502.