Frejd, J. och Pramling, N. (2023) ”Det kan vara rätt att göra fel: Om undervisning i förskolan”, Venue, (24). doi: 10.3384/venue.2001-788X.4639.