1.
Samuelsson M. Lärares benägenhet att gripa in. Venue [Internet]. 02 februari 2012 [citerad 23 juli 2024];(1):1-6. Tillgänglig vid: https://venue.ep.liu.se/article/view/1043