1.
Kreitz-Sandberg S, Pernrud B. Att ta hänsyn till eller bortse från kön? Ett nationellt nätverk kring genus och jämställdhet i lärarutbildningar. Venue [Internet]. 14 november 2013 [citerad 23 juli 2024];(2):1-6. Tillgänglig vid: https://venue.ep.liu.se/article/view/1498