1.
Fejes A. Vuxna elevers medborgaraktiviteter i och utanför vuxenutbildning och folkbildning. Venue [Internet]. 19 november 2013 [citerad 04 mars 2024];(3):1-5. Tillgänglig vid: https://venue.ep.liu.se/article/view/1503