1.
Kindell M. Folkhögskola räddningen för unga vuxna med autismspektrumstörning. Venue [Internet]. 19 november 2013 [citerad 18 juni 2024];(3):1-3. Tillgänglig vid: https://venue.ep.liu.se/article/view/1506