1.
Karlsson M. De cyklande somalierna - Om folkbildningens roll i integrationen. Venue [Internet]. 19 november 2013 [citerad 23 juli 2024];(3):1-3. Tillgänglig vid: https://venue.ep.liu.se/article/view/1511