1.
Tjernberg C. Läraren alltjämt den viktigaste framgångsfaktorn. Venue [Internet]. 05 december 2013 [citerad 04 mars 2024];(4):1-4. Tillgänglig vid: https://venue.ep.liu.se/article/view/1515