1.
Nyberg P. Läs för demokratins skull! Läsningens betydelse för omvärldsuppfattning och demokrati . Venue [Internet]. 03 april 2014 [citerad 23 juli 2024];(5):1-5. Tillgänglig vid: https://venue.ep.liu.se/article/view/1522