1.
Jungert T. Inre motivation positiv för elevers utveckling och lärande. Venue [Internet]. 28 februari 2014 [citerad 23 juli 2024];(5):1-5. Tillgänglig vid: https://venue.ep.liu.se/article/view/1525