1.
Woxström S. Gymnasieelevers upplevelser av muntlig framställning . Venue [Internet]. 25 september 2014 [citerad 04 mars 2024];(6):1-5. Tillgänglig vid: https://venue.ep.liu.se/article/view/1549