1.
Löfgren R, Berg A, Nelzén M. Med filmen som redskap – ett projekt med syfte att utveckla den naturvetenskapliga laborationen . Venue [Internet]. 03 september 2015 [citerad 21 februari 2024];(9):1-5. Tillgänglig vid: https://venue.ep.liu.se/article/view/1593