1.
Lunde T. Skolans laborationer och traditionens makt. Venue [Internet]. 02 november 2015 [citerad 21 februari 2024];(9):1-4. Tillgänglig vid: https://venue.ep.liu.se/article/view/1597