1.
Sundsdal E, Øksnes M. Klassledning och barnperspektivet. Venue [Internet]. 19 november 2015 [citerad 21 februari 2024];(9):1-5. Tillgänglig vid: https://venue.ep.liu.se/article/view/1598