1.
Colnerud G, Samuelsson M. Dilemma eller evidens? Hur tänker lärarstudenter kring klassrumsledarskap? [1]. Venue [Internet]. 04 december 2015 [citerad 18 juni 2024];(9):1-5. Tillgänglig vid: https://venue.ep.liu.se/article/view/1599