1.
Engvall M. Lärarens metodval – avgörande för vilka matematiska förmågor eleverna kan utveckla. Venue [Internet]. 25 april 2016 [citerad 23 juli 2024];(10):1-5. Tillgänglig vid: https://venue.ep.liu.se/article/view/1606