1.
Skanetofth A, Stenliden L. Skolelever undervisar lärarstudenter om digital kompetens . Venue [Internet]. 19 januari 2017 [citerad 23 juli 2024];(12):1-6. Tillgänglig vid: https://venue.ep.liu.se/article/view/1623