1.
Markström A-M, Münger A-C. Fokusgruppssamtal om svåra frågor. Venue [Internet]. 11 maj 2017 [citerad 13 juni 2024];(12):1-4. Tillgänglig vid: https://venue.ep.liu.se/article/view/1626