1.
Vladavic A, Simonsson M, Marie Markström A-M. Förskoleföräldrars tankar om utvecklingssamtal. Venue [Internet]. 19 juni 2017 [citerad 23 juli 2024];(12):1-5. Tillgänglig vid: https://venue.ep.liu.se/article/view/1628