1.
Lago L, Elvstrand H, Ekeroth-Mahrs M, Gustafsson C, Hermansson L, Pettersson A, Svärd E, Vermaat E, Östling V. Att utveckla arbetet med lek på fritidshem - Erfarenheter från ett aktionsforskningsprojekt . Venue [Internet]. 27 februari 2018 [citerad 18 juni 2024];(14):1-5. Tillgänglig vid: https://venue.ep.liu.se/article/view/1634