1.
Bodén U, Stenliden L, Nissen J. Lärare och forskare utvecklar digital didaktisk design. Venue [Internet]. 19 oktober 2018 [citerad 23 juli 2024];(16). Tillgänglig vid: https://venue.ep.liu.se/article/view/1639