1.
Karlsson M, Jeppsson F. Öva och pröva - Hur kan fritidspedagogik stärka teknikundervisningen?. Venue [Internet]. 08 november 2019 [citerad 23 juli 2024];(15):1-6. Tillgänglig vid: https://venue.ep.liu.se/article/view/1643