1.
Lago L, Elvstrand H. ”Där är vi inblandade allihop”: Samverkan mellan lärare i fritidshem, förskoleklass och grundskola. Venue [Internet]. 22 november 2019 [citerad 24 april 2024];(16). Tillgänglig vid: https://venue.ep.liu.se/article/view/1644