1.
Lindqvist H. Lärarstudenters strategier för att hantera känslomässiga utmaningar. Venue [Internet]. 06 mars 2020 [citerad 23 juli 2024];(18). Tillgänglig vid: https://venue.ep.liu.se/article/view/1701