1.
Grönlund A. Formar och förargar – lärplattform som redskap för återkoppling. Venue [Internet]. 17 mars 2020 [citerad 23 juli 2024];(18). Tillgänglig vid: https://venue.ep.liu.se/article/view/1719