1.
Andersson P. Kunskapsbedömning genom validering – att ge erkännande åt vuxnas lärande. Venue [Internet]. 19 maj 2020 [citerad 23 juli 2024];(18). Tillgänglig vid: https://venue.ep.liu.se/article/view/2222